Svatební blog

tvoření ze světa svateb
REPORTÁŽ – Víkend otevřených zahrad a UKÁZKOVÝ SVATEBNÍ DEN 2022

REPORTÁŽ – Víkend otevřených zahrad a UKÁZKOVÝ SVATEBNÍ DEN 2022

2022: REPORTÁŽ - Víkend otevřených zahrad s ukázkovým svatebním dnem Děkujeme vám za návštěvu našich zahrad a za báječnou atmosféru, kterou jste nám pomohli vytvořit. Nádherný slunný víkend, květinová zákoutí všech odstínů, pestrý koncert ptáčků, stinné úkryty pod...

Víkend otevřených zahrad se svatební ukázkou 2022

Víkend otevřených zahrad se svatební ukázkou 2022

2. víkend v červnu se koná celorepubliková akce Víkend otevřených zahrad a my jsme toho součástí. Přijďte si prohlédnout svatebně nazdobenou Zahradu Anastazii, ochutnat svatební catering od Bylinkové a inspirujte si v Komunitní zahradě Naše zahrádka

Svatební obřad Védické kultury podle Anastasie – 4. ČÁST

Svatební obřad Védické kultury podle Anastasie – 4. ČÁST

Když slunce vyjde nad zemí, ozáří radostí a jásotem otcovský dům, vzbudí se po první noci spánku mladý ženich. První na co pomyslí, bude věnec. Vezme ho na hlavu a na všechny se usměje, jako blažený. V doprovodu bratrů a sester půjde k potoku, aby se omyl pramenitou...

Svatební obřad Védické kultury podle Anastasie – 3. ČÁST

Svatební obřad Védické kultury podle Anastasie – 3. ČÁST

Co může být milejší pro rodiče, než zázračné tvoření Jeho dětí? A korunovaný mládenec opět zvedl ruku a do ticha pronesl: "Tvorové, darovaní Tvůrcem člověku, ať žijí vedle nás, v přátelství s námi." Mládenec a dívka sešli z pahorku a směřovali k chýši, v níž...

Svatební obřad Védické kultury podle Anastasie – 2. ČÁST

Svatební obřad Védické kultury podle Anastasie – 2. ČÁST

Dívka ze začátku sklopila oči… Každá žena má svou krásu. Ale v životě každé ženy mohou být okamžiky, kdy nade všemi vyniká. V dnešní kultuře již to neexistuje. Ale tehdy… Podívej se! K lidem pozdvihla svůj pohled Ljubomila, tak se jmenuje dívka, jež vstoupila na...

Svatební obřad Védické kultury podle Anastasie – 1. ČÁST

Svatební obřad Védické kultury podle Anastasie – 1. ČÁST

Lidé Vedického období měli množství obřadů, svátků a karnevalů. Každý z nich byl naplněný velkým smyslem, procítěností a chápáním reálného pozemského božského bytí. Obřad sňatku, spojující dva ve svazek, probíhal za účasti celé osady a občas se ho zúčastnilo několik...

Takhle můžete kráčet naší zahradou i vy

Prohlédněte si reference manželských párů, kteří si své „ANO“ řekli právě u nás. 

Svatební obřad a hostina v přírodě v Jižních Čechách - Marie a Martin